Програма вступних випробувань

Програми вступних іспитів для вступників на основі базової загальної середньої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр

Програма вступного іспиту з української мови

Програма вступного іспиту з математики

Програма вступного випробування з малюнка за спеціальністю 022 "Дизайн" освітньо-професійна програма "Дизайн середовища"

Програми вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр

Програма вступного іспиту з української мови і літератури

Програма вступного іспиту з математики

Програма вступного іспиту з біології

Програма вступного іспиту з історії України  

Програма вступного випробування з малюнка за спеціальністю 022 "Дизайн" освітньо-професійна програма "Дизайн середовища"

Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання за скороченим терміном підготовки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник

Програма за спеціальністю 051 "Економіка" освітньо-професійна програма "Економіка підприємства"  

Програма  за спеціальністю 205 "Лісове господарство" освітньо-професійна програма "Обробка деревини"