Про нас

Про коледж
  • Відокремлений структурний підрозділ "Технологічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України”
  • Separated Structural Subdivision "Technological Professional College National Forestry University of Ukraine”

Скорочена назва коледжу: ВСП Технологічний фаховий коледж НЛТУ України

Львівський технікум механічної обробки деревини заснований у 1931 році у м. Полтаві. В період війни з 1941 по 1945 роки технікум припинив свою діяльність.

У 1947 році технікум був поновлений і переведений у м. Львів спеціальною постановою Уряду від 7 липня 1947 р. за № 2328 та отримав назву Львівський технікум механічної обробки деревини. У травні 1995 року технікум отримав статус вищого навчального закладу І рівня акредитації.

З 1995 р. Коледж входить до складу навчального комплексу “Лісотехнічна освіта”, який створено при Українському державному лісотехнічному університеті.

В 1997 р. згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 р. № 526 “Про вдосконалення мережі вищих та професійно – технічних навчальних закладів” та наказу Міністерства освіти України від 20 червня 1997 р. № 218 технікум ліквідовано та створено Технологічний Коледж Українського державного лісотехнічного університету.

Згідно з Указом Президента України та наказом Міністерства освіти і науки України №347 від 08.06.2005р. Українському державному лісотехнічному університету було надано статус національного і перейменовано його в Національний лісотехнічний університет України. Відповідно до наказу Національного лісотехнічного університету України №29 від 30.11.2005 року Коледж був перейменований на Технологічний коледж державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”.

Відповідно до наказу Міністерства освіти України №732 від 02.06.2020 з 12.04.2021 Технологічний коледж Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” перейменовано у Відокремлений структурний підрозділ “Технологічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”.

 

Згідно з наказом Міністерства освіти України №874 від 03.10.2022 Державний вищий навчальний заклад “Національний лісотехнічний університет України” перейменовано на Національний лісотехнічний університет України, а відповідно до наказу Національного лісотехнічного університету України від 04.11.2022 №208 здійснено перейменування Відокремленого структурного підрозділу “Технологічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” на Відокремлений структурний підрозділ “Технологічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України”.

За 70 років свого існування коледж підготував близько 15 тисяч фахівців для деревообробної і лісової галузей народного господарства.

Відокремлений структурний підрозділ "Технологічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України” (далі Коледж) заснований на загальнодержавній формі власності України і є фаховим передвищим державним закладом освіти. Коледж є відокремленим структурним підрозділом Національного лісотехнічного університету України, форма власності – державна, проводить освітню діяльність, яка пов'язана із здобуттям освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр.


 

   

Організація навчально-виховного процесу в Коледжі проводиться у відповідності до “Положення про організацію освітнього процесу у ВСП Технологічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України”.

Предметом діяльності Коледжу є:

  • підготовка фахівців із 4-х спеціальностей освітнього рівня "фаховий молодший бакалавр";
  • атестація педагогічних працівників із встановленням (підтвердженням) кваліфікаційних категорій: спеціаліст другої, першої, вищої категорій; присвоєнням педагогічних звань: старший викладач, викладач – методист;
  • підготовка молоді до вступу у ВНЗ;
  • навчально-методична, культурно-освітня, інформаційна, спортивно-оздоровча діяльність;
  • фінансово-економічна, господарська;
  • здійснення зовнішніх зв’язків, міжнародне співробітництво.

Види діяльності, які потребують попереднього отримання ліцензії (дозволу) здійснюються Коледжем після отримання такої ліцензії.

Підготовка фахівців у Коледжі здійснюється на денній та заочній формах навчання за всіма спеціальностями для фірм та підприємств деревообробної та інших галузей. Освітню діяльність, пов’язану з наданням фахової передвищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до фахового молодшого бакалавра, Коледж проводить на денній формі навчання – на основі базової загальної середньої і повної  загальної середньої освіти, а на заочній формі навчання – на основі повної загальної середньої освіти і на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник».