Про нас

Про коледж
  • Відокремлений структурний підрозділ "Технологічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу  “Національний лісотехнічний університет України”
  • Separated Structural Subdivision Technological Professional College of State Higher Education Institution “National Forestry University of Ukraine”

Скорочена назва коледжу: ВСП Технологічний фаховий коледж НЛТУ України.

Львівський технікум механічної обробки деревини заснований у 1931 році у м. Полтаві. В період війни з 1941 по 1945 роки технікум припинив свою діяльність.

У 1947 році технікум був поновлений і переведений у м. Львів спеціальною постановою Уряду від 7 липня 1947 р. за № 2328 та отримав назву Львівський технікум механічної обробки деревини. У травні 1995 року технікум отримав статус вищого навчального закладу І рівня акредитації.

З 1995 р. Коледж входить до складу навчального комплексу “Лісотехнічна освіта”, який створено при Українському державному лісотехнічному університеті.

В 1997 р. згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 р. № 526 “Про вдосконалення мережі вищих та професійно – технічних навчальних закладів” та наказу Міністерства освіти України від 20 червня 1997 р. № 218 технікум ліквідовано та створено Технологічний Коледж Українського державного лісотехнічного університету.

Згідно з Указом Президента України та наказом Міністерства освіти і науки України №347 від 08.06.2005р. Українському державному лісотехнічному університету було надано статус національного і перейменовано його в Національний лісотехнічний університет України. Відповідно до наказу Національного лісотехнічного університету України №29 від 30.11.2005 року Коледж був перейменований на Технологічний Коледж державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”.

За 70 років свого існування коледж підготував близько 15 тисяч фахівців для деревообробної і лісової галузей народного господарства.

Відокремлений структурний підрозділ "Технологічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” (далі Коледж) заснований на загальнодержавній формі власності України і є фаховим передвищим державним закладом освіти. Коледж є відокремленим структурним підрозділом Національного лісотехнічного університету України, форма власності – державна, проводить освітню діяльність, яка пов'язана із здобуттям освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр.


 

   

Організація навчально-виховного процесу в Коледжі проводиться у відповідності до “Положення про організацію освітнього процесу у ВСП Технологічний фаховий коледж ДВНЗ Національний лісотехнічний університет України”.

Предметом діяльності Коледжу є:

  • підготовка фахівців із 3-х спеціальностей освітнього рівня "фаховий молодший бакалавр";
  • атестація педагогічних працівників із встановленням (підтвердженням) кваліфікаційних категорій: спеціаліст другої, першої, вищої категорій; присвоєнням педагогічних звань: старший викладач, викладач – методист;
  • підготовка молоді до вступу у ВНЗ;
  • навчально-методична, культурно-освітня, інформаційна, спортивно-оздоровча діяльність;
  • фінансово-економічна, господарська;
  • здійснення зовнішніх зв’язків, міжнародне співробітництво.

Види діяльності, які потребують попереднього отримання ліцензії (дозволу) здійснюються Коледжем після отримання такої ліцензії.

Підготовка фахівців у Коледжі здійснюється на денній та заочній формах навчання за всіма спеціальностями для фірм та підприємств деревообробної та інших галузей. Освітню діяльність, пов’язану з наданням фахової передвищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до фахового молодшого бакалавра, Коледж проводить на денній формі навчання – на основі базової загальної середньої і повної  загальної середньої освіти, а на заочній формі навчання – на основі повної загальної середньої освіти і на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник».