Положення

- ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ у Технологічному коледжі ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «Технологічний фаховий коледж державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України»

 -ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України»

ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ  Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ  Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ РАДУ  Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ та ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ у ВСП Технологічному фаховому коледжі НЛТУ України

- ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- ПРО ПІДГОТОВКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- ПРО ФОРМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ЗВІТНО-ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- ПРО СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- ПРО КРИТЕРІЇ ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

- ПРО ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛІВ ОБЛІКУ РОБОТИ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ТА ВИКЛАДАЧІВ

- ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ  Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- ПРО ВІДДІЛЕННЯ  Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- ПРО ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ  у ВСП Технологічному фаховому коледжі НЛТУ України 

- ПРО ШКОЛУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- ПРО КАБІНЕТ НАВЧАЛЬНИЙ (ЛАБОРАТОРІЮ)  Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- ПРО ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

 - ПРО ПОРЯДОК та УМОВИ ОБРАННЯ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН у ВСП Технологічному фаховому коледжі НЛТУ України

- Тимчасове положення про ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ здобувачів освіти Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

- Про ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ СЕСІЙ В УМОВАХ КАРАНТИНУ  Технологічного коледжу ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"