Положення

- ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ в ВСП Технологічному фаховому коледжі НЛТУ України

- ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «Технологічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України»

 - ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ студентів ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ВСП Технологічний фаховий коледж НЛТУ України

- ПРО АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ВСП Технологічному фаховому коледжі НЛТУ України

- ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ РАДУ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ПЕРЕГЛЯДУ ТА ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

- ПРО РЕЙТИНГОВУ ОЦІНКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З МАЛЮНКА ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ДИЗАЙН"

- ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА у ВСП Технологічному фаховому коледжі НЛТУ України

- ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

- ПРО КРИТЕРІЇ ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

- ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

- ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

- ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ та ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ у ВСП Технологічному фаховому коледжі НЛТУ України

- ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО ПІДГОТОВКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВСП Технологічний фаховий коледж НЛТУ України

- ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ У ВСП Технологічний фаховий коледж НЛТУ України

- ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ У ВСП Технологічний фаховий коледж НЛТУ України

- ПРО ПОРЯДОК ОБРОБКИ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ, СТУДЕНТІВ ТА КОНТРАГЕНТІВ 

- ПРО ФОРМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ЗВІТНО-ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛІВ ОБЛІКУ РОБОТИ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ТА ВИКЛАДАЧІВ

- ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО ВІДДІЛЕННЯ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ  у ВСП Технологічному фаховому коледжі НЛТУ України 

- ПРО ШКОЛУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО НАВЧАЛЬНИЙ КАБІНЕТ (ЛАБОРАТОРІЮ) ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО БІБЛІОТЕКУ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

- ПРО ПОРЯДОК та УМОВИ ОБРАННЯ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН у ВСП Технологічному фаховому коледжі НЛТУ України

- ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ здобувачів освіти ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- Про ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ СЕСІЙ В УМОВАХ КАРАНТИНУ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України

 - ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І МАСОВОГО СПОРТУ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО КАБІНЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО ОГЛЯД-КОНКУРС "КРАЩИЙ КАБІНЕТ (ЛАБОРАТОРІЯ) КОЛЕДЖУ" ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України  

- ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України  

ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України 

- ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ З ПИТАНЬ ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ У ВСП Технологічний фаховий коледж НЛТУ України 

- ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України