Інформація про діяльність коледжу

Статаут Національного лісотехнічного університету України

Положення про відокремлений структурний підрозділ "Технологічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України"

Стратегія розвитку ВСП Технологічного фахового коледжу НЛТУ України на 2023-2030р.р.

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію

Структура та органи управління коледжу

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітньо-професійні програми

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова освітнього процесу

Інформація про вакантні посади та проведення конкурсу

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Звіт директора щодо підсумків діяльності коледжу за 2023 навчальний рік

План виховної і культурно-масової роботи на 2023-2024 навчальний рік

Правила прийому 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання

Перелік додаткових освітніх та інших послуг їх вартість, порядок надання та оплати 

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу 

Кошторис закладу освіти на поточний рік та всі зміни до нього

Звіт про використання та надходження коштів

Інформація про проведення тендерних процедур

Штатний розпис на поточний рік

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

Сторінка англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про коледж

 Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників

Проєкт Положення про порядок обрання виборних представників із числа студентів для участі у виборах ректора Державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України"