Інформація про діяльність коледжу

Інформація про ліцензований обсяг закладу

Ліцензії та сертифікати

Мова освітнього процесу

Структура та органи управління коледжу

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Звіт директора щодо підсумків діяльності коледжу за 2020-2021 навчальний рік

Інформація про вакантні посади та проведення конкурсу

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників

Проєкт Положення про порядок обрання виборних представників із числа студентів для участі у виборах ректора Державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України"