051 Економіка


  Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства"

    Фаховий молодший бакалавр  підготовлений для організаційно-виробничої, технологічної, технічно-інформаційної, планової, аналітичної, обліково-фінансової, маркетингової, організаційно-управлінської діяльності в галузі економіки підприємства, у сфері послуг. 

      Відповідно до фахового спрямування може займати первинні посади: технік з обліку; технік з планування; технік з праці; хронометражист; диспетчер виробництва; організатор з постачання; організатор із збуту; асистент економіста-статиста; помічник керівника підприємства (установи, організації).

   Він може працювати на підприємствах, в організаціях та в установах будь-яких форм власності та різних галузях промисловості.

Освітньо-професійна програма "Логістика"

    Фаховий молодший бакалавр  підготовлений виконувати професійну роботу на логістичних підприємствах в різних галузях економіки  і буде забезпечувати поєднання основних функцій логістики (постачання, виробництво, збут, транспортування, вантажопереробка, упакування, управління запасами, складування) в єдиний бізнес-процес з метою оптимізації господарських витрат та отримання економічного ефекту, а також вміє налагоджувати ефективні партнерські відносини.

      Випускники можуть займати первинні посади: технік з обліку; технік з планування; технік з праці; страховий агент; організатор з постачання та збуту; агент із зайнятості й трудових контрактів; експедитор; асистент економіста-статиста; помічник керівника підприємства (виробничого підрозділу).