Новини

Державний кваліфікаційний іспит

Проведено  комплексний державний кваліфікаційний іспит освітньо-професійної програми "Економіка підприємства" у групі Е-31 денної форми навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст