Освітні програми

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВСТУП на 2020-2021 рік

спеціальність 205  “Лісове господарство” 

освітньо-професійна програма "Лісове господарство"

   

Фаховий молодший бакалавр підготовлений для роботи в держлісгоспах, лісомеліоративних станціях, мисливських господарствах, лісовпорядкувальних підприємствах, навчальних закладах та інших підприємствах і організаціях на первинних посадах: майстра лісу, майстра дільниці підсочки, майстра розсадника, техніка-таксатора, техніка- меліоратора, агролісомеліоратора, техніка по побічному користуванню, майстра тепличного господарства,   майстра по рубках догляду, майстра озеленення, техніка-селекціонера, техніка-насіннєвода, та інших посадах, які потребують спеціальної лісо-господарської освіти.

Фаховий молодший бакалавр здобуває первинні професії:

- озеленювач;

- лісоруб.

спеціальність 205 “Лісове господарство”

освітньо-професійна програма "Обробка деревини"

освітньо-професійна програма "Меблеві технології"

   

Фаховий молодший бакалавр підготовлений до діяльності на підприємствах з виготовлення меблів та виробів з деревини, організаціях деревообробної галузі.

Фаховий молодший бакалавр може займати наступні посади: начальник зміни, дільниці, будь-якої виробничої структури, технік-технолог (змінний технолог), майстер виробничої дільниці, технік-лаборант, технік-технолог, кресляр- конструктор, технік-конструктор, технік з підготовки виробництва.

         Фаховий молодший бакалавр здобуває первинні професії:

- верстатник деревообробних верстатів;

- столяр.

спеціальність 051 “Економіка”

освітньо-професійна програма "Економіка підприємства"

 Фаховий молодший бакалавр підготовлений для організаційно-виробничої, технологічної, технічно-інформаційної, планової, аналітичної, обліково-фінансової, маркетингової, організаційно-управлінської діяльності в галузі економіки підприємства, у сфері послуг.

Відповідно до фахового спрямування може займати первинні посади: технік з обліку; технік з планування; технік з праці; хронометражист; диспетчер виробництва; організатор з постачання; організатор із збуту; асистент економіста-статиста; помічник керівника підприємства (установи, організації)

Він може працювати на підприємствах, в організаціях та в установах будь-яких форм власності та різних галузях промисловості. 

спеціальність 051 “Економіка”

освітньо-професійна програма "Логістика"

     Фаховий молодший бакалавр підготовлений виконувати професійну роботу на логістичних підприємствах в різних галузях економіки і буде забезпечувати поєднання основних функцій логістики (постачання, виробництво, збут, транспортування, вантажопереробка, упакування, управління запасами, складування) в єдиний бізнес-процес з метою оптимізації господарських витрат та отримання економічного ефекту, а також вміє налагоджувати ефективні партнерські відносини.

         Випускники можуть займати первинні посади: технік з обліку; технік з планування; технік з праці; страховий агент; організатор з постачання та збуту; агент із зайнятості й трудових контрактів; експедитор; асистент економіста-статиста; помічник керівника підприємства (виробничого підрозділу).

спеціальність 022 "Дизайн"

освітньо-професійна програма "Дизайн середовища"

     Вивчення ринку дизайну промислових виробів із деревини в Західному регіоні України свідчить, що є потреба в дизайні виробів для будівництва й архітектури, інтер’єру та екстер’єру, ландшафтного дизайну, об’єктів рекреації розважальних і відпочинкових майданчиків для дітей, іграшкової індустрії, промислових об’єктів, торгівельного обладнання, індустрії спортивного інвентаря та обладнання.

Підготовка фахових молодших бакалаврів спеціальності „Дизайн середовища” забезпечить потреби промислового виробництва Західної України з розвиненою мережею деревообробних підприємств державної і приватної власності.

Фаховий молодший бакалавр здобуває первинні професії:

- дизайнер-виконавець графічних робіт;

- дизайнер-виконавець меблів,

- дизайнер-виконавець промислових виробів та об'єктів.