Економіка підприємства


     Молодший спеціаліст-економіст підготовлений для організаційно-виробничої, технологічної, технічно-інформаційної, планової, аналітичної, обліково-фінансової, маркетингової, організаційно-управлінської діяльності в галузі економіки підприємства, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування і може займати первинні посади: економіст; економіст з планування; економіст із збуту; економіст з матеріально-технічного забезпечення; економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності; економіст фінансової роботи.
    Він може працювати на підприємствах, в організаціях та в установах будь-яких форм власності та різних галузях промисловості.