Дизайн

 Молодший спеціаліст з "Дизайну" підготовлений до діяльності на підприємствах, і організаціях, установах народного господарства і може обіймати такі первинні посади:

- Виконавець художньо-оформлювальних робіт
- Художник-конструктор (дизайнер)
- Художник-оформлювач
- Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
- Декоратор вітрини
- Макетник макетно-модельного проектування

 

Виробничі функції, які може виконувати молодший спеціаліст:

ВИКОНАВСЬКА

- виконання робочих і творчих ескізів об'єктів предметної діяльності за видами робіт

- підготовка та проведення тематичних експозицій, оформлення інтер'єрів та екстер'єрів

ТЕХНОЛОГІЧНА

- базові знання нормативних матеріалів, які стосуються питань процесів технології виготовлення об'єктів предметної діяльності

- знання систем художньо-конструкторської документації дизайн-проектів

-  володіння засобами комп'ютерного дизайну

КОНТРОЛЬНА 

- проведення авторського нагляду за практичним виконанням дизайн-проектів

ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

- базові уявлення про різноманітність об'єктів предмету діяльності

- розуміння композиційно-цілісного рішення об'єкту на основі емоційно-життєвого сприйняття об'ємно-просторової форми

- сучасні уявлення про принципи формоутворення об'єктів предмету діяльності

- базові уявлення про закономірності й сучасні досягнення в теорії та методології дизайну

СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

- застосування професійно-профільованих знань у дизайнерській діяльності за видами робіт

- використання навичок рисунку та живопису для засвоєння теоретичних основ і практичного виконання дизайнерських розробок

- використання теоретичних знань і практичних умінь з формоутворення, конструювання та технології виконання дизайнерських розробок.

 

 

 

Технологічний коледж НЛТУ України Copyright © 2008 - 2015