Економіка підприємства

 Молодший спеціаліст з економіки підприємства спроможній виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади: Диспетчер виробництва; технік з планування технік з підготовки виробництва технік з праці технік з нормування праці хронометражист ревізор з виробничо-технічний і економічних питань помічник керівника підприємства організатор діловодства інспектор з цін.

Молодший спеціаліст підготовлений виконувати виробничі функції та типові завдання діяльності:

АНАЛІТИЧНА

 • комплексний аналіз діяльності підрозділів підприємства
 • аналіз резервів виробництва
 • визначення резервів підвищення продуктивності праці

ПЛАНОВА

 • підготовка початкових даних для складання проектів перспективних і річних планів виробничо-господарської діяльності (бізнес-планів) підприємства
 • проведення необхідних розрахунків до розділів планів виробничо-господарської діяльності (бізнес-планів) підприємства
 • доведення планових показників до підрозділів підприємства
 • виконання техніко-економічних розрахунків для обгуртування освоєння нової техніки, прогресивної техініки, прогресивної технології та нових видів продукції
 • розроблення техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат для визначення собівартості продукції
 • формування планово-розрахункових цін
 • складання кошторисів і калькуляцій на продукцію підприємства
 • розроблення проектів цін на продукцію підприємства

ОРГАНІЗАЦІЙНА

 • упровадження ефективних систем господарювання на підприємства
 • удосконалення планової та облікової документації
 • підготовка методичних матеріалів з організації планування на підприємстві
 • організація дотримання безпеки та гігієни праці
 • організація захисту в разі виникнення надзвичайної ситуації
 • проведення розслідування нещасних випадків та аварій

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА

 • підготовка періодичної звітності

КОНТРОЛЬНА

 • контроль за правильність розрахунків економічної ефективності впровадження нової техніки і технлогії
 • контроль за виконання планових завдань на підприємстві
 • контроль за дотримання вимог безпеки праці та санітарно-гієнічних вимог

ІНФОРМАЦІЙНА

 • забезпечення власних інформаційних потреб

 

 

 

 

Технологічний коледж НЛТУ України Copyright © 2008 - 2015