Оброблювання деревини

          Молодший спеціаліст з оброблювання деревини підготовлений до діяльності на підприємствах, в організаціях деревообробної галузі і може обіймати такі посади: начальник зміни дільниці будь-якої виробничої структури; майстер, виробничої дільниці, цеху; технік-технолог дільниці, цеху або виробничо-технологічного відділу; технік-лаборант; контролер виробничо-технічного контролю; малого підприємства.

 Виробничі функції, які може виконувати молодший спеціаліст:

ОРГАНІЗАЦІЙНА

 • організація діяльності підлеглого персоналу
 • планування роботи на дільниці
 • забезпечення виробництва матеріальними ресурсами
 • організація дотримання безпеки та гігієни праці
 • організація захисту в разі виникнення надзвичайної ситуації

ВИКОНАВСЬКА

 • забезпечення безперебійної роботи устаткування на дільниці
 • ведення періодичної звітності
 • забезпечення захисту підлеглого персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації

 

ТЕХНОЛОГІЧНА

 • забезпечення технологічного процесу виробництва заготовок та виробів з деревини
 • забезпечення сушіння деревини
 • забезпечення захисту і стійкості деревини проти дій біологічних, фізичних та інших факторів
 • корегування та вдосконалення технологічного процесу
 • проектування та впровадження у виробництво виробів з деревини
 • економічна оцінка діяльності виробничого підрозділу

 

ТЕХНІЧНА

 • робота з нормативно-технологічною документацією
 • розробка і впровадження технологічних режимів
 • налагоджування та обслуговування сучасного деревообробного обладнання
 • використання в роботі засобів обчислювальної техніки

КОНТРОЛЬНА

 • контроль якості сировини, матеріалів та готової продукції
 • контроль технологічної дисципліни у виробничих підрозділах
 • контроль за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог
Технологічний коледж НЛТУ України Copyright © 2008 - 2015