Правила прийому

Правила прийому

на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного

рівня молодшого спеціаліста до 

Технологічного коледжу

Державного вищого навчального закладу

"Національний лісотехнічний університет України"

в 2018 році

(відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 №1377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за №1396/31264)

 ДЕТАЛЬНІШЕ....

 

Технологічний коледж НЛТУ України Copyright © 2008 - 2015